تفاوت فرآیند شات بلاست و شات پینینگ

تفاوت فرآیند شات بلاست و شات پینینگ : دو فرایند شات بلاست و شات پینینگ جزو فرایندهای بلاستینگ (پاشش مواد ساینده) محسوب می گردند که هریک نقش بسیار مهمی را در فرایند تولید قطعات فلزی در صنایع مختلف و خصوصا تولید قطعات خودرو و هواپیما  برعهده دارند. اگرچه این دو فرایند تفاوتهای اساسی در ماهیت و هدف انجام عملیات دارند، اما متاسفانه به دلیل شباهت  ظاهری در روش انجام کار و نیز دستگاههای کاربردی، در بسیاری موارد با هم اشتباه گرفته می شوند و یا در نحوه انجام آنها دقت لازم به عمل نمی آید.

اگرچه تفاوت این دو فرایند در کشورهای پیشرفته امری کاملا بدیهی محسوب می گردد، اما در بسیاری از صنایع داخلی به دلیل عدم وجود یک استاندارد مشخص، عدم کنترل دقیق توسط مصرف کننده قطعات، عدم آموزش و آگاهی کامل و در برخی موارد جهت کاهش ظاهری هزینه های تولید بدان توجه کامل نشده است.