نوشته هایی با برچسب "ماشین های شات پینینگ"

ماشین های شات پینینگ

ماشین های شات پینینگ

ماشین های شات پینینگ در مدل های مختلف مورد نیاز صنایع ساخته می شود. شات پینینگ یکی از روش های عملیات سرد Cold Working است که موجب افزایش تنش های فشاری در لایه های سطحی فلزات می گردد. سرعت بالا و کنترل شده مواد ساینده، نوع مواد ساینده، فاصله مناسب از پرتاپ کننده تا قطعه […]