نوشته هایی با برچسب "ماشین مدل میز دوار"

ماشین مدل میز دوار

ماشین مدل میز دوار

در ماشین مدل میز دوار، قطعات مورد نظر در روی یک میزدایره ای شکل چیده می شود که سطح میز توسط قطعات ضد سایش پوشیده شده است ، پس از بسته شدن درب دستگاه همزمان با چرخش میز توربین ها شروع به پاشش مواد ساینده به سطح قطعه کار می نمایند. در بیشتر قطعات، قسمت […]