نوشته هایی با برچسب "ماشین مدل درامی یا بشکه ای"

ماشین مدل درامی یا بشکه ای

ماشین مدل درامی یا بشکه ای

در ماشین مدل درامی یا بشکه ای، قطعات مورد نظر در محفظه بشکه ای شکل دستگاه ریخته و پس از بسته شدن درب همزمان با چرخش محفظه بشکه ای، توربین مواد ساینده را بسمت قطعه پرتاپ می نماید. زمان تمیز کاری با توجه به نوع قطعات متفاوت می باشد که این نوع دستگاه در چند […]