نوشته هایی با برچسب "تأثیر فرآیند شات پینینگ بر بهبود عمر خستگی قطعات"

تأثیر فرآیند شات پینینگ بر بهبود عمر خستگی قطعات

تأثیر فرآیند شات پینینگ بر بهبود عمر خستگی قطعات

بسیاری از قطعات صنعتی مانند چرخ دنده ها، فنرها، شاتون ها و میل لنگ ها تحت سیکل های نیرویی خستگی می باشند. اعمال تنشهای فشاری و کششی کاملا معکوس شونده در این نوع قطعات یکی از عوامل تشدید کننده خستگی و شکست ناگهانی قطعات می باشد. یکی از روشهای افزایش مقاومت جسم در مقابل تنشهای […]