ماشین های عمومی

ماشین مدل آویزی

ماشین مدل آویزی

ماشین مدل آویزی در سایزها و مدل های مختلف با تعداد توربین ها و قلاب های متفاوت و همچنین بصورت مداوم یا با کانوایر لوپ تولید می شود. قطعات بصورت تک تک یا بصورت تعدادکه در یک مدل شاخه ای قرار می گیرند، وارد کابین شده و تمیز کاری می شوند. در این نوع دستگاه، قطعات با […]

ماشین مدل میز دوار

ماشین مدل میز دوار

در ماشین مدل میز دوار، قطعات مورد نظر در روی یک میزدایره ای شکل چیده می شود که سطح میز توسط قطعات ضد سایش پوشیده شده است ، پس از بسته شدن درب دستگاه همزمان با چرخش میز توربین ها شروع به پاشش مواد ساینده به سطح قطعه کار می نمایند. در بیشتر قطعات، قسمت […]

ماشین مدل درامی یا بشکه ای

ماشین مدل درامی یا بشکه ای

در ماشین مدل درامی یا بشکه ای، قطعات مورد نظر در محفظه بشکه ای شکل دستگاه ریخته و پس از بسته شدن درب همزمان با چرخش محفظه بشکه ای، توربین مواد ساینده را بسمت قطعه پرتاپ می نماید. زمان تمیز کاری با توجه به نوع قطعات متفاوت می باشد که این نوع دستگاه در چند […]