آشنایی با بلاست روم

اتاق سندبلاست و رنگ آمیزی صنعتیبرای انجام سندبلاست و شات بلاست بصورت استاندارد بر روی قطعات بزرگ و با شکل هندسی پیچیده اتاق سندبلاست با بلاست روم (Blast Room) بهترین گزینه است .

  • عدم انتشار غبار و آلودگی در محیط کارگاه و اطراف آن
  • صرفه جویی بالا در مصرف ساینده و هوای فشرده
  • امکان انجام عملیات بلاستینگ درهر شرایط آب و هوایی
  • امکان استفاده از انواع ساینده های سندبلاست و شات بلاست
  • بلاستینگ با ایمنی و راندمان بالا
  • امکان سندبلاست و شات بلاست بر روی سطوح قطعات صنعتی با هر شکل و حجم .

کارگاههای استاندارد برای انجام عملیات سندبلاست یا شات بلاست ، بر روی قطعات متوسط و بزرگ ازبلاست روم استفاده میکنند .

 

آشنایی با بلاست روم